UzMaster.Net - Bizning forum
BOSH SAHIFA | Ma'lumotnoma
Translitlash nima?
Translitlash - o'g'irish ma'nosi anglatib, lotin alifbosi belgilarni kril alifbosiga yoki aksini bajarishda qo'llaniladi.
Translitlash jadvali:
"Sh" <=> "Щ", "sh" <=> "щ"
"Yu" <=> "Ю", "yu" <=> "ю"
"Yu" <=> "Ю", "yu" <=> "ю"
"Ya" <=> "Я", "ya" <=> "я"
"Ya" <=> "Я", "ya" <=> "я"
"Yo" <=> "Ё", "yo" <=> "ё"
"Yo" <=> "Ё", "yo" <=> "ё"
"J" <=> "Ж", "j" <=> "ж"
"Ch" <=> "Ч", "ch" <=> "ч"
"Sh" <=> "Ш", "sh" <=> "ш"
"Ts" <=> "Ц", "ts" <=> "ц"
"E" <=> "Э", "e" <=> "э"
"A" <=> "А", "a" <=> "а"
"B" <=> "Б", "b" <=> "б"
"Ts" <=> "Ц", "c" <=> "ц"
"D" <=> "Д", "d" <=> "д"
"E" <=> "Е", "e" <=> "е"
"F" <=> "Ф", "f" <=> "ф"
"G" <=> "Г", "g" <=> "г"
"H" <=> "Х", "h" <=> "х"
"I" <=> "И", "i" <=> "и"
"Y" <=> "Й", "y" <=> "й"
"K" <=> "К", "k" <=> "к"
"L" <=> "Л", "l" <=> "л"
"M" <=> "М", "m" <=> "м"
"N" <=> "Н", "n" <=> "н"
"O" <=> "О", "o" <=> "о"
"P" <=> "П", "p" <=> "п"
"R" <=> "Р", "r" <=> "р"
"S" <=> "С", "s" <=> "с"
"T" <=> "Т", "t" <=> "т"
"U" <=> "У", "u" <=> "у"
"V" <=> "В", "v" <=> "в"
"V" <=> "В", "v" <=> "в"
"" <=> "Ы", "" <=> "ы"
"Z" <=> "З", "z" <=> "з"
"" <=> "Ъ", "" <=> "ъ"
Bosh sahifa|Qidiruv|Profil|Yangi xabarlar
copy 2019 UzMaster.Net
qoidalar * ma'lumotnoma * yordam * reklama * sayt haqida
StatOK.Uz